Reklama

Rodzina

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny bliska finału

Graziako

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął w czwartek 22 maja rozporządzenie o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny. - Czekamy teraz na przyjęcie go przez rząd. Jeżeli stanie się to w najbliższy wtorek - tak jak jest planowane - to Ogólnopolska Karta Dużych Rodzin wystartuje 16 czerwca. Liczymy na to! – piszą na swojej stronie internetowej liderzy Związku Dużych Rodzin 3+. O jej wprowadzenie w Polsce organizacja ta zabiegała od wielu lat.

Przedstawiciel Związku Dużych Rodzin 3+ uczestniczył w pracach zespołu powołanego w tym celu przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. We Francji, Hiszpanii, Portugalii czy w Niemczech karta dużych rodzin daje nie tylko wymierne korzyści finansowe, ale jest również elementem budującym pozytywny wizerunek rodzin wielodzietnych – zwraca uwagę ta organizacja.

Prace nad rządowym programem dla rodzin wielodzietnych, wprowadzającym m.in. Ogólnopolską Kartę Dużych Rodzin dobiegają końca.

Reklama

Program ten, jak czytamy na stronach MPiPS, stanowi podstawę do wprowadzenia różnego rodzaju uprawnień na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez podmioty publiczne, jak i niepubliczne, które w ramach prowadzonej działalności zapewnią rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w postaci dóbr i usług świadczonych na preferencyjnych zasadach. Działania te będą realizowane przez ministrów m.in. poprzez wprowadzenie zniżek w opłatach za wstęp do podległych im instytucji lub świadczone przez nie usługi oraz w opłatach za czynności administracyjne.

Do programu będą mogły przystąpić również podmioty inne niż instytucje podległe właściwym ministrom, w tym np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego lub podmioty niepubliczne.

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych będzie uprawniał do zniżek na terenie całej Polski na podstawie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Zgodnie z założeniem, program będzie kierowany do rodzin wielodzietnych, a więc rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci (również rodzin zastępczych) bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Karta przysługiwałaby zatem rodzicom (również samotnie wychowującym dzieci), ich małżonkom oraz będącym na ich utrzymaniu dzieciom.

Reklama

Komitet Stały Rady Ministrów, który właśnie przyjął projekt rozporządzenia wprowadzającego rządowy program dla rodzin wielodzietnych jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, którego zadaniem jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów

Zleca organom i określa terminy przygotowania przez nie projektów aktów prawodawczych. Komitet składa premierowi co roku sprawozdania ze swojej działalności.

W skład Komitetu wchodzą: przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków Rady Ministrów; członkowie, którymi są sekretarze stanu w ministerstwach; przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, którym jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2014-05-23 20:35

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Miłość wymaga pracy

Niedziela Ogólnopolska 38/2019, str. 13

Archiwum Rodzinne

Iwona i Maciej Jabłońscy prowadzą popularny blog, na którym piszą, jak być dobrym małżeństwem

Więcej ...

Trudna konfrontacja i... Zmartwychwstanie

2021-09-13 18:26

Niedziela Ogólnopolska 38/2021, str. IV

Vatican News

Więcej ...

Tomaszów Mazowiecki: dziękczynienie za 100-lat istnienia diecezji łódzkiej

2021-09-19 15:44

Archiwum Parafii

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Trudna konfrontacja i... Zmartwychwstanie

Wiara

Trudna konfrontacja i... Zmartwychwstanie

Matka Boża Płacząca. Mija 175 lat od objawień w La...

Wiara

Matka Boża Płacząca. Mija 175 lat od objawień w La...

Papież skierował przesłanie do uczestników...

Kościół

Papież skierował przesłanie do uczestników...

Chrystus wciąż aktualny

Chrystus wciąż aktualny

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Wiara

Jak będzie w Niebie? Poznaj kilka niezwykłych wizji od...

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Niemcy

Niemcy: papież nie przyjął rezygnacji arcybiskupa...

Od hrabianki do franciszkanki

Święci i błogosławieni

Od hrabianki do franciszkanki

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Wiara

Podziękuj Bogu za drugą, trzecią i kolejną szansę,...

Ona wskaże drogę

Kościół

Ona wskaże drogę