Reklama

Kościół

Ks. Achille Ratti (Pius XI) – w stulecie konsekracji biskupiej

Sto lat temu odbyła się konsekracja biskupia nuncjusza apostolskiego w Polsce ks. prał. Achille Rattiego, późniejszego papieża Pius XI. Jego misja dyplomatyczna w Warszawie w latach 1918-1921 zbiegła się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli oraz trudnymi początkami odradzającego się państwa. Dziś przypada 100. rocznica konsekracji biskupiej ks. Rattiego, która miała miejsce w Warszawie.

[ TEMATY ]

Pius XI

Archiwum

W pamięci Polaków zapisał się także tym, że pozostał w zagrożonej najazdem bolszewickim Warszawie, choć niektórzy złośliwie mówili, że spóźnił się na, pociąg z ewakuowanym do Poznania korpusem dyplomatycznym. Przeczą temu fakty i działalność duchownego w czasie gorących dni sierpnia 1920 r. Czas spędzony w Polsce zachował w sercu do końca życia już jako Następca św. Piotra. Świadectwem tego jest wystrój papieskiej kaplicy w letniej rezydencji w Castel Gandolfo, gdzie umieścił obraz Matki Bożej Częstochowskiej, a wnętrze wzbogaciły dwa freski autorstwa polskiego artysty, Jana Henryka Rosena przedstawiające o. Augustyna Kordeckiego broniącego Jasnej Góry w 1656 r. i ks. Ignacego Skorupkę prowadzącego polskich żołnierzy do ataku pod Ossowem w sierpniu 1920 r.

Na drodze do papieskiej służby dyplomatycznej

Reklama

Achille Ratti urodził się 31 maja 1857 r. w Desio koło Mediolanu w rodzinie fabrykanta przędzalni jedwabiu Francesca Rattiego i Teresy Galli. Po zdaniu matury w gimnazjum państwowym w Mediolanie wstąpił do seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął 20 grudnia 1879 r. Studia kontynuował w Rzymie. Ukończył prawo kanoniczne na Uniwersytecie Gregoriańskim, teologię na dominikańskim uniwersytecie Sapienza oraz filozofię w Akademii św. Tomasza, uzyskując trzy doktoraty. W 1882 r. wrócił do Mediolanu i pracował trzy miesiące w duszpasterstwie, a następnie przez kilka lat był w tamtejszym seminarium profesorem dogmatyki i homiletyki.

Od 5 listopada 1888 r. pracował w Bibliotece Ambrozjańskiej w Mediolanie (zajmował się m.in. konserwatorstwem, muzealnictwem, zabezpieczaniem). Znał grekę, łacinę, francuski, angielski i niemiecki. Odbył badania naukowe w ośrodkach europejskich, m.in. w Berlinie, Wiedniu, Oksfordzie, Paryżu, Monachium i Rydze. W latach 1907-1911 był prefektem Biblioteki Ambrozjańskiej. W roku 1914 został mianowany na stanowisko prefekta Biblioteki Watykańskiej i otrzymał godność protonotariusza apostolskiego (infułata), co stanowiło ukoronowanie jego drogi, jako eksperta w dziedzinie bibliotekoznawstwa, konserwatorstwa i historii.

Jako mieszkaniec Mediolanu, jednego z miast położonych w północnych Włoszech, był z zamiłowania alpinistą, zdobył m.in. Cima di Jazzi (3 803 m. n.p.m.), Monte Rosa (4634), Dufourspitze (4634) wschodnią ścianą, oraz wejścia na Matterhorn (4478), leżące w paśmie Alp Pennińskich oraz Mont Blanc (4810). Przybycie do Polski

Reklama

Do Polski ks. Achille Ratti przybył 29 maja 1918 r. Zamieszkał przy ul. Książęcej w Warszawie, na plebanii parafii św. Aleksandra, gdzie do 1939 r. mieściła się siedziba przedstawicielstwa watykańskiego. W 1939 r. przed wybuchem II wojny światowej Nuncjatura Apostolska przeniosła się do pałacyku przy Al. Szucha. Przybycie papieskiego wysłannika wiązało się z dalekosiężnym zamysłem politycznym papieża Benedykta XV, który swego przedstawiciela wysłał w związku z coraz wyraźniej pojawiającą się na arenie międzynarodowej sprawą niepodległości Polski. Na terenie tzw. Królestwa Kongresowego od 1915 r. nie było już rosyjskich zaborców, zajęły je wojska niemieckie i austro-węgierskie. 5 listopada 1916 r, cesarze Niemiec i Austrii proklamowali akt zapowiadający utworzenia na ziemiach odebranych Rosji Królestwa Polskiego, władze zwierzchnią nad tymi obszarami przekazano utworzonej w 1917 r. Radzie Regencyjnej, która poczęła pełnić funkcję tymczasowej polskiej władzy państwowej.

Do tego 8 stycznia 1918 r. prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson ogłosił deklarację słynnych 14 punktów, z których jeden mówił o utworzeniu niepodległego państwa polskiego, z dostępem do morza. Ks. Ratti zyskał status wizytatora apostolskiego, który swoim zakresem kompetencji obejmował metropolię warszawską, ale z czasem zakres jego działania objął także obszary krajów nadbałtyckich: Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii.

Już nazajutrz po przybyciu do Warszawy ks. Achille Ratti poprowadził procesję Bożego Ciała. Wkrótce spotkał się też z polskimi biskupami podczas konferencji, która odbyła się 20-21 lipca w Warszawie. Odwiedził Jasną Górę, a w ciągu lata wizytował także stolice biskupie: Kielce, Sandomierz, Kraków, Lublin, Janów Podlaski, Włocławek. Wszędzie witany był przez tysięczne tłumy, bramy triumfalne i banderie konne, które były oznaką nie tyle oddania czci osobie, ale wyrażenia czci temu, kogo reprezentował: Ojcu Świętemu Benedyktowi XV, głowie Kościoła katolickiego.

Ks. Rattiemu udało się uzyskać szereg decyzji papieskich na nowo porządkujących strukturę diecezjalną pozostającej pod zaborem Polski. Decyzjami Benedykta XV reaktywowane zostały skasowane przez rosyjskie władze zaborcze diecezje podlaska oraz kamieniecka; mianowanych zostało aż czternastu nowych biskupów do posługi w polskich diecezjach. Po 11 listopada 1918 r. i odzyskaniu przez Polskę niepodległości ks. Achille Ratti odegrał istotną rolę w powstaniu Biskupstwa Polowego w Polsce oraz nominacji pierwszego w dziejach Polski biskupa polowego, którym 5 lutego 1919 r. został bp Stanisław Gall, sufragan archidiecezji warszawskiej.

Nominacje i sakra biskupia

Po formalnym uznaniu przez Stolicę Apostolska odrodzonego Państwa Polskiego (30 marca 1919 r), ks. Achille Ratii 6 czerwca 1919 r. został ustanowiony nuncjuszem Stolicy Apostolskiej w Polsce (6 czerwca 1919 r.). W tym samym dniu został wyniesiony do godności arcybiskupa tytularnego Naupactus (Lepanto). Kościołem tytularnym przyszłego papieża została Bazylika św. Sylwestra i św. Marcina w Monti – obecnie jest to kościół tytularny kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego.

Konsekracja nuncjusza odbyła się 28 października 1919 r. w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Konsekratorami byli abp Aleksander Kakowski, metropolita warszawski, Współkonsekratorami zaś dwaj najstarsi stażem biskupim pasterze: biskup kalisko-kujawski Stanisław Zdzitowiecki i biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar – dziś święty Kościoła. Uroczystości poprzedziło odczytanie w archidiecezji warszawskiej listu, który skierował do wiernych pasterz diecezji abp Kakowski.

Arcybiskup warszawski napisał w nim m.in.: „Nie było ważniejszych chwil w dziejach naszej kochanej Ojczyzny, gdzieby z wyżyn Stolicy Piotrowej nie ozwały się słowa radości lub współczucia, otuchy lub ukojenia, a z jej skarbnicy nie udzielone nam były liczne i różnorodne łaski. I oto obecnie na pierwszą wieść o zmartwychwstającej Polsce Ojciec św. przesyła nam swego przedstawiciela w osobie Mgra Ratti, by był bezpośrednim rzecznikiem naszych próśb i potrzeb, a zarazem obrońcą praw Kościoła. Niebawem to w uznaniu przynależnego stanowiska Polski wśród innych narodów podniesione zostaje do godności nuncyatury, a przez to wskrzeszona tradycya wspaniałej dziejowej przeszłości” (pisownia oryginalna).

Obszerny opis uroczystości konsekracyjnych opublikował w wydaniu porannym „Kurier Warszawski” z 29 października 1919 r.: (…) O 10-ej rano przed katedrę podjechał pojazd wiozący naczelnika państwa[Józefa Piłsudskiego – przyp. KS] , którego powitał oddział warty honorowej z muzyką, u wrót zaś świątyni przyjęło duchowieństwo z ks. infułatem Brzeziewiczem, ks. prałatem Chełmickim i ks. biskupem polowym Gallem, który podał wodę święconą, poczym uroczyście wprowadzony naczelnik państwa zajął miejsce na wzniesieniu pod balkonom królewskim w otoczeniu adiutantów: rotmistrza hr. Potockiego, porucznika Świrskiego, rotmistrza Wieniawy-Długoszewskiego i kapelana ks. Plewko-Plawczyńskiego.

Po uroczystym przyjęciu u wrót katedry J. E. ks. arcybiskupa Kakowskiego i ks. nuncjusza Rattiego rozpoczął główny konsekrator, ks. arcypasterz wielką mszę rzymską, podczas której dokonywał wszystkich ceremonij konsekracyjnych, objętych rytuałem, pełnych wzniosłych symbolów. Sedia arcybiskupie obok naczelnika państwa zajął J. E. ks. arcybiskup poznański Dalbor w purpurze, fotele na przedzie w prezbiterium prezes ministrów Paderewski i marszałek sejmu Trąpczyński”.

W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce, jak podkreśla autor relacji z „Kuriera Warszawskiego” wszyscy stawili się „w wielkich mundurach galowych”. Dalej opisana jest obecność 17 arcybiskupów i biskupów, autor wymienia m.in. metropolitę krakowskiego Sapiehę. Uwagę reportera gazety zwraca też „oblicze ks. biskupa mińskiego Łozińskiego, który sobie zapuścił brodę na pamiątkę prześladowania i ukrywania się przed bolszewikami, rzecz dla kleru niższego łacińskiego zupełnie nieprzewidziana w kanonach”. Z kleru wymienieni są jeszcze przedstawiciele zakonów i uczelni „między którymi był o. Lacrampe, profesor teologii dogmatycznej uniwersytetu lubelskiego, który walcząc z poboru duchowieństwa w wojsku francuskiem z żołnierza dosłużył się w walkach rangi kapitana, był ranny i posiada ordery wojskowe za waleczność”.

Zapełniona po brzegi świątynia na ten dzień została specjalnie przystrojona. Doświetlono ją i udekorowano wewnątrz i na zewnątrz palmami, symbolami zwycięstwa. Bullę papieską w czasie uroczystości odczytał ks. infułat Brzeziewicz. Pieśni liturgiczne wykonał chór alumnów seminarium z towarzyszeniem harfy i skrzypiec „orkiestry wielkiej”. Autor uściśla, że „dary według rytuału od ks. arcybiskupa Rattiego dla konsekratora nieśli: ks. Ferdynand Radziwiłł, gospodarze z łowickiego, włościanie Andrzej Bryk z Bochenia i Stanisław Kubiak z Chruślina, Michał hr. Sobański, jen. Jacyna i obywatel z łowickiego, p. Grabiński”.

Po skończonym ceremoniale konsekracyjnym abp Ratti udzielił zebranym błogosławieństwa, a następnie asysta odprowadziła abp. Aleksandra Kakowskiego, nuncjusza abp. Achille Rattiego oraz naczelnika Józefa Piłsudskiego do wrót świątyni. Po drodze kłaniali się im „przedstawiciele towarzystw ze sztandarami, świata literackiego, artystycznego i prasy”.

Konsekracja odbiła się szerokim echem zarówno w prasie, jak i wśród warszawskiej elity. Gazety donosiły, że po południu „o g. 3, w pałacu arcybiskupim składało hommagium duchowieństwo, w imieniu którego przemówił dziekan warszawski, ks. kan. Puchalski, zaznaczając radość i życzenie ad multos annos, poczem wzniósł okrzyk »niech żyje«, który obecni powtórzyli trzykrotnie”. O godzinie piątej w salach hotelu Europejskiego na pierwszym piętrze odbyło się okolicznościowe przyjęcie, w którym wzięli udział „Episkopat polski, arystokracja rodowa, dygnitarstwo cywilne polskie i cudzoziemskie oraz sfera katolickiej inteligencji”.

Dziennikarz wieczornego wydania „Kuriera Warszawskiego” podkreślał, że „osobą ogniskującą na sobie uwagę gości był wzruszony do głębi ujmującem i szczerem przyjęciem ks. nuncjusz”. Jeszcze później, nowy nuncjusz przyjmował gratulacje w salonach Michała Karskiego, tajnego szambelana papieskiego. Goście rozeszli się po godzinie jedenastej wieczorem, co skrupulatnie odnotowały „Wiadomości Archydyecezjalne Warszawskie” (nr 10-11 z 1919 r.).

Jak reagował na te zaszczyty nowo konsekrowany nuncjusz? Świadkowie tych wydarzeń twierdzą, że był głęboko poruszony. Wyraził wdzięczność duchowieństwu i przybyłym gościom. Podkreślił, że cieszy go fakt, że „ta łaska spotkała go w Polsce, której zawdzięcza poniekąd tę radość duchową”. Rozmawiał ze wszystkimi przybyłymi (podobno przez okres pobytu w Polsce uczył się naszego języka), nie porzucając charakteryzującej go skromności, z którą jako prałat przybył do Warszawy półtora roku wcześniej. Echa tych rozmów znalazły swój wyraz w artykułach prasowych. Dziennikarz „Ilustrowanego Kuryera Codziennego” napisał: „wszyscy byli oczarowani prostotą i dobrocią tej sympatycznej postaci”. I dodał, że ks. Ratti to „kapłan spokojny, rozważny, pełen dystynkcji i taktu, zapala się ponad zwykłą mowę dyplomatyczną, gdy pocznie mówić o Polsce i nie tai, że się do nas przywiązał i czuje się tu szczęśliwy, gdy zaś mówi o zmartwychwstałej naszej ojczyźnie ma łzy w oczach i jest szczerze wzruszony”.

Warto odnotować, że abp Achille Ratti przekazał w dniu swej konsekracji dar 5 tys. marek na rzecz Warszawy. Opisujący uroczystości obserwator zanotował jeszcze, że „węzeł serdeczny pomiędzy duchowieństwem polskiem a przedstawicielem Ojca św. zacieśnia się coraz bardziej ku obopólnemu serdecznemu zadowoleniu”. Arcybiskup Nuncjusz- Papież

Abp Achille Ratti podbił serca Polaków, także tym, że jako jeden z dwóch przedstawicieli zagranicznej dyplomacji pozostał w Stolicy w czasie Bitwy Warszawskiej (drugim z dyplomatów był wysłannik Turcji). Inicjował spotkania dotyczące sytuacji, przewodniczył modlitwom, gromadził informacje z diecezji, które wysyłał do Rzymu, odwiedzał potrzebujących wsparcia, m.in. seminarzystów będących sanitariuszami flotylli wiślanej. Jego postawa wzbudzała powszechny szacunek, który w imieniu narodu wyraził premier Wincenty Witos na pierwszym posiedzeniu Sejmu po odparciu nawały bolszewickiej dziękując „za moralne wsparcie w dniach największego zagrożenia”.

Kiedy został podpisany traktat ryski, wieńczący wojnę polsko-rosyjską abp Achille Ratti kończył swoją misję dyplomatyczną w Polsce. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że jako niemal naoczny świadek tych wydarzeń na zwycięstwo nad bolszewikami patrzył jako na opatrznościowe ocalenie Polski i Europy. Znalazło to swój wyraz we wspomnianej dekoracji kaplicy papieskiej w Castel Gandolfo. Opuszczał Polskę nie tylko z bagażem doświadczeń i wspomnień, ale również jako kawaler Orderu Orła Białego, którym odznaczył go Józef Piłsudski.

W dniu 13 czerwca 1921 r. został mianowany arcybiskupem Mediolanu, 19 lipca włączono go do kolegium kardynalskiego, a 6 lutego 1922 r. na konklawe po śmierci Benedykta XV został obrany papieżem – Piusem XI. Chwilę po wyborze powiedział do obecnych na konklawe polskich kardynałów: „Podziwiam Polaków i kocham i nadal miłować będę drogą Polskę i modlić się za nią nie przestanę” – zapewniał. Już jako papież dawał wielokrotnie wyraz swojej sympatii dla naszego kraju. Zatwierdził i rozszerzył na całą Polskę święto Matki Boskiej Królowej Polski, za jego pontyfikatu podpisany został konkordat między Rzecząpospolitą a Stolicą Apostolską (1925), bullą Vixdum Poloniae powołał w Polsce nowe metropolie (1925), kanonizował bł. Andrzeja Bobolę (1938), obecnie jednego z Patronów Polski. Wiele osób twierdzi, że encyklika Divini Redemptoris – o bezbożnym komunizmie, wyrosła na gruncie doświadczeń zebranych w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

*** Korzystałem z książki Krzysztofa Burka „Bracia! Polska zmartwychwstanie”, Warszawa 2019 oraz z prasy z epoki.

2019-10-28 11:04

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Abp Delpini: Tylko Chrystus daje nadzieję na pokój na świecie

W archikatedrze warszawskiej uroczystą, koncelebrowaną Eucharystią pod przewodnictwem abp. Mario Enrico Delpini, metropolity Mediolanu uczczono setną rocznicę sakry biskupiej ks. Achillesa Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI, który został wyświęcony na biskupa w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Zobacz zdjęcia: Abp Delpini: Tylko Chrystus daje nadzieję na pokój na świecie

Wśród licznego grona koncelebrujących Mszę św. biskupów był abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Wojciech Polak, Prymas Polski, abp Józef Kowalczyk, były nuncjusz apostolski w Polsce i emerytowany arcybiskup gnieźnieński. Eucharystię koncelebrowało również kilkudziesięciu kapłanów.

- Dzisiaj uroczyście kończymy w Warszawie obchody stulecia wznowienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską. Ważnym etapem tego odnowienia relacji po okresie rozbiorów były święcenia biskupie ks. prałata Achillesa Rattiego, późniejszego papieża Piusa XI. Miały miejsce dokładnie 100 lat temu w tej archikatedrze. Konsekratorem był kard. Aleksander Kakowski, a wspókonsekratorami byli bp Józef Pelczar z Przemyśla i bp Stanisław Zdzitowiecki z Włocławka. Dziś dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za to wydarzenie – powiedział na rozpoczęcie liturgii kard. Kazimierz Nycz, wyrażając przy tym także wdzięczność za zakończenie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i za wyznaczoną na 7 czerwca 2020 r. beatyfikację Sługi Bożego.

W czasie Mszy św. abp Delpini dokonał symbolicznego odsłonięcia popiersia abp Achillesa Rattiego, swojego poprzednika na stolicy biskupiej w Mediolanie.

W homilii, opisując kondycję współczesnego świata, abp Delpini podkreślił, że niespokojne ludzkie rzesze znajdują zbawczy ratunek, kiedy spotykają Jezusa. Doświadczają wtedy, że od Niego wychodzi moc, która uzdrawia wszystkich. – Jako współobywatele świętych i domownicy Boga zbudowani jesteśmy na fundamencie Apostołów i Proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Te słowa św. Pawła dobrze podsumowują sens misji Achillesa Rattiego. Dziś są również niezwykle aktualne i brzmią zachęcająco dla odbudowy i odnowy religijnej – przekonywał mediolański metropolita.

Zaznaczył, że niestrudzona działalność ks. Rattiego przypomina nam, że niesiemy przesłanie nadziei dla ludzkości, dręczonej przez złe duchy, że jest nadzieja dla społeczeństw wewnętrznie pogmatwanych i pozbawionych pewności. - Nie oferujemy gotowych recept, nie posiadamy łatwych rozwiązań, nie mamy odpowiednich zasobów. Mamy tylko Jezusa. Kościół jest znakiem, który pozwala rozpoznać obecność Chrystusa. Apostołowie zaś są wezwani do budowania na kamieniu węgielnym, którym jest On sam. Właśnie na Nim – solidnym Fundamencie – budowla może wzrastać jako dobrze uporządkowana konstrukcja – podkreślał włoski hierarcha i dodał, że nie mamy nic, oprócz Chrystusa, co pozwalałoby odnaleźć pokój serca i nie ma nic, prócz Chrystusa, co dawałoby nadzieję na pokój na świecie.

Abp Delpini przypomniał, że w roku 1918 ks. Ratti przybył do Polski pooranej prześladowaniami religijnymi, która wiele wycierpiała, ale pozostała zawsze wierna papieżowi, wartościom wypływającym z wiary i swoim wielowiekowym tradycjom. Przytoczył także słowa kard. Gasparriego, sekretarza stanu do nowego wizytatora apostolskiego Achillesa Rattiego: „Kościół katolicki w szlachetnej Polsce dał wzruszające dowody przywiązania do Ojca świętego w najtrudniejszych chwilach gwałtownych i perfidnych prześladowań religijnych”.

- Maryjo, Królowo Polski, zachowaj w pokoju nasze ojczyzny, zachowaj w jedności nasze rodziny i pomóż nam budować solidarne społeczeństwo zakorzenione w Chrystusie – prosił włoski hierarcha.

Po Mszy św. celebransi procesyjnie przeszli do kaplicy z sarkofagiem kard. Stefana Wyszyńskiego, gdzie odśpiewano Apel Jasnogórski, dziękując za zakończenie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego i ogłoszenie daty jego beatyfikacji.

CZYTAJ DALEJ

PRENUMERATA TYGODNIKA KATOLICKIEGO „NIEDZIELA”

JAK ZAMÓWIĆ PRENUMERATĘ „NIEDZIELI”

PRENUMERATA KRAJOWA
494,00 zł roczna
247,00 zł półroczna
123,50 zł kwartalna

Cena prenumeraty zawiera koszt wysyłki 1 egzemplarza.

Numer konta dla prenumeraty krajowej (złotówkowe):
86 1020 1664 0000 3102 0019 7418

PRENUMERATA ZAGRANICZNA (kwartalna)
237,90 zł pocztą zwykłą do krajów Europy
285,87 zł pocztą lotniczą do krajów Europy
285,87 zł pocztą lotniczą do krajów Ameryki

Przy zamawianiu prenumeraty zagranicznej półrocznej należy kwotę za prenumeratę kwartalną pomnożyć przez 2, a zagranicznej rocznej – przez 4.
Numer konta dla prenumeraty zagranicznej (dla wpłat złotówkowych):
kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW PL 86 1020 1664 0000 3102 0019 7418

Zamów

TELEFONICZNIE:
tel. (34) 324-36-45,
centrala: tel. (34) 369-43-00
lub (34) 365-19-17

LISTOWNIE:
Redakcja Tygodnika Katolickiego „Niedziela”
ul. 3 Maja 12,
42-200 Częstochowa

E-MAILEM:
kolportaz.niedziela@niedziela.pl

Wpłaty należy kierować na konto:
PKO BP I/O Częstochowa 86 1020 1664 0000 3102 0019 7418
lub przekazem pocztowym pod adresem Redakcji:
Tygodnik Katolicki „Niedziela”
ul. 3 Maja 12,
42-200 Częstochowa.
W tytule przelewu należy wpisać rodzaj prenumeraty i edycję diecezjalną, którą chcą Państwo zamówić.

CZYTAJ DALEJ

Spotkanie patriotyczne

2020-09-25 23:23

archiwum parafii

W najbliższą niedzielę 27 września w parafii pw. św. Bartłomieja w Morawicy odbędą się uroczystości wpisujące się w upamiętnienie 100- lecia Bitwy Warszawskiej.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 15. 00 Mszą św. w intencji obrońców Ojczyzny oraz za Prezydenta RP. Z kolei o 16. 00 nastąpi odsłonięcie pamiątkowych tablic na pomniku „Niezłomnym – Ojczyna” połączone ze złożeniem kwiatów. Na 16. 15 jest zaplanowane spotkanie z prof. Andrzejem Nowakiem, który w parafialnej sali gimnastycznej wygłosi wykład „Bitwa Warszawska a współczesna sytuacja geopolityczna.

Do Morawicy, na patriotyczne wydarzenie, które zakończy się spotkaniem przy kawie i ciastku, w imieniu wspólnoty parafialnej zaprasza proboszcz – ks. Władysław Palmowski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję