Reklama

Niedziela Częstochowska

60 lat duszpasterstwa głuchych

DUSZPASTERSTWO GŁUCHONIEMYCH

10 listopada miała miejsce podniosła uroczystość dziękczynna za 60 lat posługi, pracy i działalności Duszpasterstwa Głuchych na terenach diecezji częstochowskiej. Uroczystości jubileuszowe połączone z peregrynacją relikwii św. Filipa Smaldone miały miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie, przy ulicy św. Barbary 41.

Wszystko zaczęło się w 1952 r., kiedy to w parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Częstochowie zaistniała trudność w udzieleniu sakramentu małżeństwa dwojga młodym głuchoniemym analfabetom. Głuchoniemy chłopak, który był sierotą pochodzenia żydowskiego pokochał ze wzajemnością głuchoniemą dziewczynę - katoliczkę.

Ksiądz proboszcz Antoni Mietliński przedstawił problem ówczesnemu Biskupowi Częstochowskiemu. Bp Zdzisław Goliński, referent duszpasterski ks. Władysław Gołąb i Ksiądz Proboszcz nawiązali kontakt z ks. Konradem Lubosem - duszpasterzem głuchoniemych z Katowic i ks. Janem Urbaczką z Lublińca.

Reklama

Głuchoniemy chłopak po przygotowaniu przez duszpasterzy głuchoniemych został przygotowany do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. I tak w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego został udzielony po raz pierwszy przez ks. Ryszarda Lubosa sakrament małżeństwa - dający początek Duszpasterstwa Głuchoniemych w Częstochowie.

W roku 1952 na zlecenie bp. Golińskiego został przeprowadzony spis głuchoniemych. 14 września 1952 r. zorganizowano Pierwszą Pielgrzymkę Głuchych na Jasną Górę. Rok później został zorganizowany I Ogólnopolski Kurs Formacyjny dla Księży i Sióstr, którzy byli gotowi podjąć pracę wśród głuchoniemych. Z naszej diecezji udział wzięło czterech kapłanów: ks. Henryk Bąbiński, ks. Jan Kiwacz, ks. Tadeusz Michałek – pallotyn i o. Wawrzyniec Kościelecki - paulin z Jasnej Góry.

Zaczęły powstawać ośrodki duszpasterskie, w których pracowali kapłani znający język migowy. Pierwszym ośrodkiem stała się parafia Niwka koło Sosnowca, gdzie samodzielną pracę z głuchoniemymi rozpoczął ks. Henryk Bąbiński. 20 września 1953 r. po raz pierwszy została odprawiona Msza św. dla głuchych Częstochowy i okolic. Na Mszy św. był obecny bp Stanisław Czajka, Mszę św. celebrował ks. Wincenty Kochanowski, a kazanie wygłosił ks. Tadeusz Michałek - który rozpoczął comiesięczne spotkania z głuchymi.

Reklama

Różne były dzieje i losy ośrodków duszpasterskich i duszpasterzy i tak, od już 60 lat mimo, iż zmieniają się czasy, zmieniają miejsca, i ludzie nieprzerwanie trwa w naszej archidiecezji praca Duszpasterstwa Głuchych. Obecnie w naszej archidiecezji działa 5 ośrodków duszpasterskich: największym z nich jest ośrodek w Częstochowie, później ośrodki w Radomsku, Zawierciu, Wieluniu, Myszkowie. W każdym z tych punktów jest duszpasterz znający język migowy i służący podopiecznym swoją pomocą.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się okazją do sakramentu pokuty i pojednania. Uroczystą Mszę św. dziękczynną sprawował opiekun Duszpasterstwa, długoletni duszpasterz głuchych bp. Antoni Długosz w koncelebrze byli zaproszeni kapłani – byli i obecni duszpasterze głuchych z naszej diecezji i sąsiednich.

Wszystkich zebranych na uroczystości powitał diecezjalny duszpasterz głuchych i dyrektor Ośrodka Pomocy Ludziom Głuchym „Bratnia Dłoń” – ks. Janusz Rosłanowski. „Gromadzi nas dziś miłość Chrystusa przy tym ołtarzu w miejscu, gdzie rodzą się nowe powołania do posługi ludziom w kapłaństwie, przychodzimy, aby podziękować Bogu za 60 lat pracy wśród ludzi świata ciszy. Chcemy dziś wspominać, tych, którzy tworzyli to duszpasterstwo, a już przeszli do wieczności, tych, którzy pracowali i tych którzy nadal pracują wśród Was – ludzi świata ciszy. Dziękujemy Panu Bogu za wszystkich dobrodziejów ofiarodawców, przyjaciół i wolontariuszy, którzy wspierają nas w posłudze duszpasterskiej. Witam wszystkich na naszej uroczystości cieszę się, że jest nam dane spotkać się i razem wielbić Boga”. W homilii Ksiądz Biskup wspominał pracę wśród ludzi głuchoniemych przywołał kapłanów, którzy przeszli już do Domu Ojca.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie w auli seminaryjnej – na początku tego spotkania zastępca dyrektora OPLG – ks. Artur Stopikowski przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności duszpasterskiej i wręczył podziękowania wszystkim kapłanom, wolontariuszom, dobroczyńcom i dobrodziejom naszego Ośrodka. Została przedstawiona postać św. Filipa Smaldone, którego relikwie posiadamy i których peregrynacja będzie się odbywać w naszej archidiecezji.

Wspólny obiad w refektarzu seminaryjnym był spotkaniem i możliwością wymienienia doświadczeń i wspomnień minionych lat. Po obiedzie uczestnicy uczcili relikwie św. Filipa Smaldone – patrona głuchoniemych.

Duszpasterstwo Głuchych w archidiecezji:

Myszków

Ośrodek Duszpasterski w Myszkowie skupia wiernych z Myszkowa oraz dojeżdżających z pobliskich dekanatów Rejonu Myszkowskiego. Duszpasterską opiekę w Ośrodku sprawuje: ks. kan. mgr lic. Jan Berdys (1983). Nabożeństwa i spotkania liturgiczne i duszpasterskie: Kaplica przy par. św. Stanisława BM ul. Prymasa Wyszyńskiego 7. II niedziela miesiąca o godz. 14.45 (za wyjątkiem lipca i sierpnia). II Dzień Świat Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia godz. 14.45. OKAZJA DO SPOWIEDZI ZAWSZE PRZED MSZĄ ŚW. Kontakt z duszpasterzem: ks. kan. mgr lic. Jan Berdys - Parafia św. Jana Chrzciciela, Lgota Mokrzesz, 42-350 Koziegłowy tel. 034 3142337

Radomsko

Ośrodek Duszpasterski w Radomsku skupia wiernych z Radomska oraz dojeżdżających z pobliskich dekanatów Rejonu Radomszczańskiego. Duszpasterską opiekę w Ośrodku sprawuje Ks. mgr Przemysław Schänwalder Nabożeństwa i spotkania liturgiczne i duszpasterskie Kaplica na Plebanii - Parafia św. Lamberta ul. Narutowicza 2. IV niedziela miesiąca o godz. 12.00 (za wyjątkiem lipca i sierpnia). III niedziela miesiąca - w miesiącu kiedy przeżywamy Święta Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia godz. 12.00. OKAZJA DO SPOWIEDZI ZAWSZE PRZED MSZĄ ŚW. Kontakt z pełniącym obowiązki duszpasterza: Ks. mgr Przemysław Schänwalder (2011) - Parafia św. Lamberta w Radomsku ul. Narutowicza 2, tel. 691770194

Wieluń

Ośrodek Duszpasterski we Wieluniu skupia wiernych z Wielunia oraz dojeżdżających z pobliskich dekanatów Rejonu Wieluńskiego. Duszpasterską opiekę w Ośrodku sprawuje: ks. mgr Rafał Omyła Nabożeństwa i spotkania liturgiczne i duszpasterskie: Kaplica Sióstr Antoninek ul. Szkolna 4. II niedziela miesiąca o godz. 12.00 (za wyjątkiem lipca i sierpnia). II Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia - godz. 12.00. OKAZJA DO SPOWIEDZI ZAWSZE PRZED MSZĄ ŚW. Kontakt z duszpasterzem: ks. mgr Rafał Omyła - par. św. Stanisława BM , ul. 18 Stycznia 50 98-300 WIELUŃ tel. 0-43 843-88-20

Zawiercie

Ośrodek Duszpasterski w Zawierciu skupia wiernych z Zawiercia oraz dojeżdżających z pobliskich dekanatów Rejonu Zawierciańskiego. Duszpasterską opiekę w Ośrodku sprawuje: ks. mgr Michał Korzeniec (2010) Nabożeństwa i spotkania liturgiczne i duszpasterskie: Kaplica przy par. św. Brata Alberta Chmielowskiego - ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 29. II niedziela miesiąca o godz. 9.30 (za wyjštkiem lipca i sierpnia). II Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia - godz. 9.30. OKAZJA DO SPOWIEDZI ZAWSZE PRZED MSZĄ ŚW. Kontakt z duszpasterzem: ks. mgr Michał Korzeniec par. św. Brata Alberta Chmielowskiego - ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 29, 42-400 Zawiercie.

Częstochowa

Ośrodek Duszpasterski w Częstochowie skupia wiernych z Częstochowy i dojeżdżających z pobliskich dekanatów Rejonu Częstochowskiego. Duszpasterską opiekę w Ośrodku sprawują: ks. mgr Janusz Rosłanowski (1997); ks. mgr Artur Stopikowski (1999, 2008); ks. mgr Władysław Golis (2003); O. Franciszek Morgiel (2008, 2012), ks. Robert Tarasek (2011), ks. Andrzej Witek (2012) Nabożeństwa i spotkania liturgiczne i duszpasterskie: Kaplica Sióstr Zmartwychwstanek Aleja Najśw. Maryi Panny 58/60. I, II, III, IV niedziela miesiąca o godz. 10.30 (za wyjątkiem lipca i sierpnia). I, II, III, IV niedziela Wielkiego Postu o godz. 10.30. I, II, III niedziela Adwentu o godz. 10.30. II Dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Bożego Narodzenia - godz.10.30. OKAZJA DO SPOWIEDZI ZAWSZE PRZED MSZĄ ŚW.

Kontakt z duszpasterzami:

Ks. mgr Janusz Rosłanowski - Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika, ul. Częstochowska 15, 42-231 Cykarzew, tel.728715034 e-mail: januszros@poczta.fm;

ks. mgr Artur Stopikowski - Parafia św. Antoniego Padewskiego, ul. Wysoka 9, 42-216 Częstochowa, tel. 034 3638742, kom. 609951675, e-mail: arturstopik@buziaczek.pl;

ks. mgr Władysław Golis - Dom Księży Emerytów im. Jana Pawła II, ul. 3 Maja 6/8, 42-200 Częstochowa, tel. 034 3243673 wew. 58.

ks. mgr Robert Tarasek - Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego, ul. Starzyńskiego 11 42-200 Częstochowa tel. kom. 514222115

ks. mgr Andrzej Witek - Parafia św. Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników ul. Mickiewicza 5/17 42-200 Częstochowa tel. 34 365-44-98

2012-11-15 10:09

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Aby głusi słyszeli

Maria Fortuna-Sudor

Dzięki specjalnym plecakom głusi mogą tańczyć w rytm muzyki

To był mój pierwszy raz. Bardzo mi się podobało, czułam wibracje, rytm, wyczuwałam tempo – mówiła niesłysząca od urodzenia Edyta Kozub z Fundacji Między Uszami po „wysłuchaniu” piosenki zagranej przez November Project.

Więcej ...

Amerykański teolog: „nasiona błędu” nosi nie Sobór, lecz błędne jego interpretacje

2020-08-07 18:34

Wikipedia

Sobór Watykański II

„Duch Święty nie może być niezgodny z samym sobą” – przypomina amerykański teolog z katolickiego Uniwersytetu Notre Dame w stanie Indiana John Cavadini, tłumacząc, dlaczego wiarę wyrażaną i wyjaśnianą przez sobory powszechne – często prowokujące w Kościele spory i konflikty – chroni Trzecia Osoba Boska. Specjalizujący się w intelektualnej historii chrześcijaństwa teolog, którego w 2009 roku do pracy w Międzynarodowej Komisji Teologicznej Kościoła powołał Benedykt XVI, zwrócił uwagę, że „wypowiedzi soboru powszechnego, które błędnie zinterpretowano, mogą być niezgodne z poprzednim nauczaniem Kościoła”.

Więcej ...

Do Kluczborka na jubileusz [40.PPW - dzień piąty]

2020-08-07 20:33

ks. Tomasz Płukarski

księża jubilaci

Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Wrocławska ma swój jubileusz. Po raz 40-ty pątnicy z Wrocławia idą na Jasną Górę. Jednak nie ten jubileusz świętowano dziś w Kluczborku. Pielgrzymi dziś w sposób szczególny modlili się za ks. bpa Jacka Kicińskiego, ks. Jacka Tomaszewskiego i ks. Tomasza Czabatora, którzy obchodzili swoje 25-lecie kapłaństwa.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Dwóch księży i raper parodiują znany hit

W wolnej chwili

Dwóch księży i raper parodiują znany hit "Przejmujemy...

Zmarł śp. ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz

W diecezjach

Zmarł śp. ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz

Orzech pozdrawia pielgrzymów 40. PPW

Niedziela Wrocławska

Orzech pozdrawia pielgrzymów 40. PPW

Od 25 lat chodzi z krzyżem po Polsce i Europie, wcześniej...

Kościół

Od 25 lat chodzi z krzyżem po Polsce i Europie, wcześniej...

Odpust Porcjunkuli

Święta i uroczystości

Odpust Porcjunkuli

Chłopak z krzyżem dotarł na Jasną Górę

Kościół

Chłopak z krzyżem dotarł na Jasną Górę

Zmiany wikariuszy i proboszczów w 2020 r.

Zmiany wikariuszy i proboszczów w 2020 r.

Ksiądz, powstaniec, patriota. Powieszony przez Niemców na...

Kościół

Ksiądz, powstaniec, patriota. Powieszony przez Niemców na...

Szumowski: wprowadzamy dodatkowe obostrzenia i rygory

Wiadomości

Szumowski: wprowadzamy dodatkowe obostrzenia i rygory