Reklama

„KTÓŻ JAK BÓG…”

Tylko konsekwentna walka o Chrystusa

Bożena Sztajner/Niedziela

Pielgrzymka „Niedzieli” na Jasną Górę to wyjątkowy dzień dla całej redakcji. Dożynkowo niejako przynosimy Maryi owoce naszej pracy. To Tygodnik Katolicki „Niedziela” wraz z 19 swoimi edycjami diecezjalnymi, ale także barwny i ciekawy dwumiesięcznik „Moje Pismo Tęcza”, wydawnictwa Biblioteki „Niedzieli” (już 314 tomów), nagrania radiowe i filmy - efekt pracy naszego Studia Radiowego i Studia Telewizyjnego oraz inne dzieła, w których wyraża się tożsamość naszego pisma, jak choćby odbywające się w auli naszej redakcji poniedziałkowe spotkania z ciekawymi ludźmi, promocje książek, koncerty itd. Ale chcemy dziś mówić o „Niedzieli” - tygodniku, który swoją historią sięga roku 1926. Po 28-letnim okresie milczenia w czasie panowania w Polsce reżimu komunistycznego odradza się ona w roku 1981 r. i - z krótką przerwą w czasie stanu wojennego - ukazuje się do dziś. Oczywiście, w zupełnie innej już szacie graficznej, inna objętościowo i o innym zasięgu, ale z tą samą misją pomocy człowiekowi w życiu Ewangelią na co dzień.

Tworzymy pismo zwyczajne, proste i zachowujące własną tożsamość - nie jesteśmy ani „Tygodnikiem Powszechnym”, ani „Przewodnikiem Katolickim”, ani „Gościem Niedzielnym”, jesteśmy „Niedzielą”. Mamy swoich wiernych Czytelników, którym podoba się nasze pismo i którzy dziękują, że „Niedziela” jest właśnie taka, a nie inna, że przynosi teksty ważne, oświeca spojrzenie na życie, daje wiarygodne materiały dotyczące Kościoła, przypomina nauczanie Papieża i biskupów oraz nawiązuje do dobrej narodowej tradycji, w tym także tradycji politycznej.

Reklama

Chcemy dziś powiedzieć naszym Drogim Czytelnikom, że staramy się poprzez nasze pismo przekazywać prawdę, która jest niezwykle istotna w informacji medialnej. Ta prawda jest czasem niezręczna i trudna w przekazie, ale szacunek dla Czytelnika i troska o budowanie na prawdzie wymagają od nas uczciwości. Kochamy Kościół i chcemy mu służyć, tworząc jak najszerszą opinię katolicką. To w jakimś sensie budowla ze słów, ale też na słowie stoi Kościół, Słowo jest u jego początków. Chodzi o to, żeby zawsze było to Boże słowo.

„Niedziela” jest owocem wielkiej pracy i zamyślenia wielu autorów. Jest jakąś fotografią naszej codzienności, prześwietlaną światłem Ewangelii. To pokarm, którym karmią się setki tysięcy ludzi. Przynosimy Czytelnikom wizję pięknej rzeczywistości, która może być naszym udziałem pod przewodem Kościoła.

„Niedziela” służy 19 polskim diecezjom. Gdy przeglądam kolejne wydania tygodniowe, widzę, jak wiele jest tam znakomitych treści. Zastanawiam się, czy dostatecznie doceniają to pasterze i kapłani naszych diecezji, dla których tak się staramy. Jednak za kilkadziesiąt lat mało kto będzie wiedział np. o pracy danego biskupa, o tym, co ciekawego działo się w wielu parafiach, a to wszystko zarejestrowane jest pięknie w poszczególnych numerach edycji lokalnych „Niedzieli”. Może więc historia okaże się dla nas łaskawsza niż rzeczywistość, w której czasami spotykamy się z nieżyczliwością tego czy innego kapłana, obawiającego się dodatkowego trudu rozprowadzania „Niedzieli” w swojej parafii. Wydaje mi się, że miłość do swojego lokalnego Kościoła, do swojej parafii polega na tym, żeby widzieć ich zakorzenienie, pewną ciągłość ich dziejów. To zakorzenienie widać dobrze na łamach edycji diecezjalnej, która jest w dużej mierze kronikarskim zapisem dziejów Kościoła partykularnego.

Reklama

Przy okazji pielgrzymki „Niedzieli” jeszcze raz przypomnę Braciom Kapłanom słowa założyciela naszego katolickiego tygodnika, że „Niedziela” powstała, aby być wikarym dla proboszcza i sufraganem dla ordynariusza. Ma pomagać w duszpasterstwie, przekazując informacje z życia Kościoła powszechnego i Kościoła danej diecezji, poszerzając wiedzę religijną i dobrze doradzając. Trzeba więc naprawdę nie chcieć zauważyć, ile możliwości ma edycja lokalna „Niedzieli”. Niestety, nam, Polakom, najłatwiej przychodzi krytykowanie wszystkiego, a już trudniej systematyczna, mądra i dalekowzroczna praca organiczna, także ta z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest katolicka gazeta. Tym samym wyrządza się jednak krzywdę Kościołowi lokalnemu, braciom, za zbawienie których jest się odpowiedzialnym.

Nasuwają mi się tu słowa wiersza Czesława Miłosza z pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku: „Który skrzywdziłeś człowieka prostego/Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając (...)/Nie bądź bezpieczny...”. Boję się krzywdziciela, tego, który niszczy dobro, który nie dopuszcza dziatek do Serca Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Osoby odpowiedzialne za przekaz ewangeliczny nie wypełnią dobrze swoich obowiązków, jeżeli nie zadbają o to, by prasa katolicka była czytana przez katolicką rodzinę. Pan Bóg zapyta kiedyś, czy wykorzystałem wszystko, co było dostępne, dla przybliżenia ludziom Boga.

Chciałbym to bardzo mocno wyartykułować w obliczu hasła XVII Pielgrzymki „Niedzieli” na Jasną Górę - „Głosić Chrystusa wszystkim”. Jest ono tak bardzo wpisane w działalność Ojca Świętego Franciszka, który przypomina całemu Kościołowi, że Chrystusa trzeba głosić wszystkim. Nie tylko nauczanie teologiczne, ale także moralne i społeczne Kościoła, który jest obecny w życiu publicznym - to wszystko powinno być dostrzegane przez katolików, zwłaszcza przez ich duszpasterzy. To, że w Polsce mamy do czynienia z tyloma zawirowaniami moralnymi, że dzieje się tyle rzeczy sprzecznych z nauczaniem Kościoła, choć tylu z nas mieni się katolikami, że do władzy doszli ci, którzy nigdy nie powinni się tam znaleźć - to także nasza wina, duszpasterzy, bo nie potrafiliśmy przekonać ludzi, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za to, co dzieje się w kraju. To ogromne zaniedbanie naszej pracy duszpasterskiej. Dziś jest to wielki krzyk o otwarcie oczu i uczynienie wszystkiego, by zastopować ateizację naszego społeczeństwa, ale także ateizację Europy. Polska nie była przecież taka, ona ma korzenie Chrystusowe i ludzi takich, jak wielki papież bł. Jan Paweł II oraz wspaniali pasterze Kościoła - wielcy Polacy. Nie pozwólmy się teraz upodlić i zmarginalizować.

Stańmy więc wszyscy, kapłani i wierni Czytelnicy „Niedzieli”, do konsekwentnej walki o Chrystusa w naszym kraju, w każdej polskiej rodzinie. Może nam w tym pomóc „Niedziela”, pod przewodem Pani Jasnogórskiej, Królowej Polski i Pierwszej Redaktorki naszego tygodnika.

2013-09-16 13:45

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Abp Gądecki: zależy nam na tym, aby Kościół był środowiskiem bezpiecznym i transparentnym

Abp Stanisław Gądecki

episkopat.pl

Abp Stanisław Gądecki

Zależy nam na dobru dzieci i młodzieży oraz na tym, aby Kościół był środowiskiem bezpiecznym i transparentnym - powiedział abp Stanisław Gądecki w wywiadzie z tygodnikiem katolickim "Niedziela". Przewodniczący Episkopatu Polski porusza m.in. kwestie ataków na Kościół, dialogu ze środowiskami LGBT, lustracji oraz wykorzystywania seksualnego małoletnich przez księży.

Więcej ...

Zmiany kapłanów 2021 r.

Adobe.Stock.

Czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych. Przedstawiamy bieżące zmiany księży proboszczów i wikariuszy w poszczególnych diecezjach.

Więcej ...

Szatan chciał zabić jej dziecko - Ksiądz z osiedla w rozmowie z egzorcystą!

2021-09-28 14:51

youtube.com/ksiadzzosiedla

Jak wyglądają egzorcyzmy? Co nadprzyrodzonego może się wydarzyć? Dlaczego Bóg dopuszcza opętania? Jaką rolę pełni Maryja?

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Abp Ryś do sióstr zakonnych: jesteście kobietami, które...

Kościół

Abp Ryś do sióstr zakonnych: jesteście kobietami, które...

Czego nie wolno zmieniać w celebracji Mszy św.? Komisja...

Kościół

Czego nie wolno zmieniać w celebracji Mszy św.? Komisja...

Czy Bóg może uzdrowić człowieka podczas Mszy św?...

Wiara

Czy Bóg może uzdrowić człowieka podczas Mszy św?...

Abp Ryś do kleryków: wspólnota prezbiterium to nie jest...

Kościół

Abp Ryś do kleryków: wspólnota prezbiterium to nie jest...

Jak naprawdę jest w czyśćcu? Poznaj kilka wizji od św....

Wiara

Jak naprawdę jest w czyśćcu? Poznaj kilka wizji od św....

Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej odkryto pradziejową...

W wolnej chwili

Na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej odkryto pradziejową...

Episkopat: zmarł biskup senior diecezji kaliskiej Edward...

Polska

Episkopat: zmarł biskup senior diecezji kaliskiej Edward...

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Wiara

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które...

Franciszek o Mszy trydenckiej: powrót do prawdziwych...

Franciszek

Franciszek o Mszy trydenckiej: powrót do prawdziwych...