Reklama

Niedziela Przemyska

W okopach Świętej Trójcy

Wnętrze kościoła parafialnego

Archiwum parafii

Wnętrze kościoła parafialnego

Z krajobrazem przemyskiego Zasania nierozłącznie związany jest kościół Trójcy Świętej, natomiast parafia istniejąca przy tym kościele z licznymi grupami i wspólnotami wpisuje się w duszpasterski krajobraz całej archidiecezji.

Parafia w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia. Została utworzona 1 września 1970 r. dekretem bp. Ignacego Tokarczuka. Pierwszym proboszczem parafii został ks. dr Tadeusz Szczurek, który już od roku był rektorem kościoła Świętej Trójcy. Był on także wykładowcą Pisma Świętego w Seminarium Przemyskim. Pierwszym wikariuszem został ks. Stanisław Czenczek.

Duszpasterze

Ks. Szczurek dbał o piękne sprawowanie liturgii. To on postarał się o zezwolenie na odprawianie Mszy św. w języku polskim, zanim zostało ono wprowadzone w całej Polsce. Był dobrym duszpasterzem, to za jego czasów powstały liczne grupy formacyjne i apostolskie. W dowód wdzięczności ufundowali mu wierni pamiątkową tablicę, która umieszczona jest w prezbiterium kościoła. Drugim proboszczem został ks. dr Stanisław Zarych. Był bardzo zasłużonym i cenionym duszpasterzem. Wraz z jego przyjściem powstały liczne grupy, ruchy i stowarzyszenia religijne, grupy Anonimowych Alkoholików (AA), które prowadził ks. Stanisław. Parafianie zapamiętali ks. Zarycha jako cichego, pokornego, skromnego i dobrodusznego kapłana, który pomagał wszystkim potrzebującym. W 1997 r. przeszedł na emeryturę, a w 2015 r. odszedł po nagrodę do Pana. Kolejnymi proboszczami byli: ks. Mieczysław Rusin, który kontynuował prace remontowe, a także bardzo dużo angażował się w pracę duszpasterską, przez jeden miesiąc ks. dr Marek Kowalik, a następnie ks. Jan Mazurek. – Po nim ja otrzymałem nominację i zadanie, by kontynuować dzieło poprzedników oraz troszczyć się o to, by parafia mogła funkcjonować w nowych realiach. Nie byłoby to możliwe bez pomocy księży wikariuszy: ks. Andrzeja Sochy, ks. Jakuba Kustronia, a także księży rezydentów: ks. dr. Marcina Koperskiego i ks. prał. Mariana Karbowskiego – mówi ks. dr Arkadiusz Jasiewicz, proboszcz parafii.

Wspólnota wspólnot

Reklama

Parafia Trójcy Świętej w Przemyślu znana jest z obecności bardzo wielu grup i wspólnot eklezjalnych. – Kiedyś ks. prał. Stanisław Zarych został poproszony przez abp. Józefa Michalika, by policzyć wszystkie duszpasterstwa związane z parafią. Ksiądz prałat naliczył 32. Nie będę wszystkie wymieniał, ale warto wspomnieć o wspólnotach związanych z Ruchem Światło-Życie, duszpasterstwo rodzin, służby zdrowia, nauczycieli i wychowawców, Klub Inteligencji Katolickiej, grupy anonimowych alkoholików, duszpasterstwo harcerzy, a także te, które dzisiaj funkcjonują: Arcybractwo Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki w Modlitwie, Akcja Katolicka, róże różańcowe, Arcybractwo Szkaplerzne, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, RAM, Campus Misericordiae, Apostolat Margaretka, Rycerstwo św. Michała. Parafia żyje dzięki ruchom i grupom apostolskim i cieszymy się, że ich w naszej parafii nie brakuje – podkreśla ksiądz proboszcz.

Wspólnoty parafialne podejmują różne dzieła. Jak mówi Małgorzata Bąk, prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej: – Oprócz statutowych obowiązków, spotkań i zbiórek, które pomagamy przeprowadzać, jesteśmy do dyspozycji księdza proboszcza.

Inne grupy skupione w zespole charytatywnym organizują wigilię dla samotnych i ubogich, odwiedzają chorych oraz pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji w świetlicy parafialnej. – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje coroczny bal karnawałowy, a także pomaga w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym oraz organizuje pielgrzymki dla młodzieży, aby zadbać o ich integrację ze starszymi – mówi Anna Warzynów, odpowiedzialna za tę wspólnotę w parafii.

Patriotyzm w tle

Reklama

W parafii Trójcy Świętej od lat celebruje się ważne rocznice narodowe. To miejsce, gdzie Sybiracy znaleźli swój kąt, a Solidarność od początku mogła wspólnie się modlić. Jak wskazuje ks. Arkadiusz: – Tutaj obchodzono zakazane rocznice: odzyskanie niepodległości, powstanie harcerstwa, zbrodni katyńskiej, powstanie Solidarności, wywózki na Sybir. Tu w latach 80. skupiała się opozycja antykomunistyczna, były odprawiane Msze św. za Ojczyznę i stąd szła pomoc dla internowanych w stanie wojennym. Kościół Trójcy Świętej zyskał w tym czasie nazwę „Okopy Świętej Trójcy”. To tutaj 10 listopada 1980 r. odbyło się poświęcenie krzyży dla klas Liceum Ekonomicznego, które młodzież powiesiła w szkole. Był to akt odwagi i wyznanie wiary młodzieży w ówczesnej sytuacji, kiedy walczono z wiarą. To tutaj miesiąc później odbyły się rekolekcje dla NSZZ „Solidarność”. Nie sposób wszystkiego wymienić – kończy ksiądz proboszcz.

Parafia Trójcy Świętej w Przemyślu ma 50 lat

W duchu św. Benedykta

Mimo że parafia istnieje od 50 lat, kościół i klasztor Sióstr Benedyktynek od kilku już wieków duchowo ubogacają mieszkańców Przemyśla. Zanim powstała parafia, mieszkańcy korzystali z duchowości benedyktynek, a także z możliwości przystępowania do sakramentów, wówczas jeszcze w kościele rektoralnym. – Specyfiką tego miejsca jest wielki dorobek wypracowany kilkuwiekową modlitwą sióstr benedyktynek oraz gorliwą pracą duszpasterzy, zwłaszcza proboszczów. Innym wymiarem liturgicznym parafii jest możliwość uczestniczenia we Mszy św. w rycie trydenckim – mówi ksiądz proboszcz.

Znaczącym rysem tej parafii jest wspomniana już koncentracja wielu inicjatyw i duszpasterstw diecezjalnych: trzeźwości – w tym AA i Al-Anon, Ruchu Apostolstwa Młodzieży, Sodalicji Mariańskiej, Sybiraków, Solidarności; bogactwo tradycji i zwyczajów religijnych: codzienna homilia mszalna, nabożeństwa i adoracje oraz piękno zabytkowej i odnowionej świątyni, która zawsze jest otwarta i nawiedzana przez ludzi.

Ks. dr Arkadiusz Jasiewicz wyświęcony na kapłana 15 maja 2005 r., wykładowca patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, od 29 czerwca 2019 r. proboszcz parafii Trójcy Świętej w Przemyślu.

2020-10-07 12:40

Wybrane dla Ciebie

Bp Wiesław Mering złożył rezygnację. W grudniu kończy 75 lat.

2020-11-28 14:27

wpolityce.pl

Ordynariusz Diecezji Włocławskiej biskup Wiesław Mering złożył rezygnację z pełnionego przez siebie urzędu w związku z tym, że 10 grudnia skończy 75 lat - poinformowała w komunikacie kuria.

Więcej ...

O. Zbudniewek OSPPE: Prymas Wyszyński wiedział, że musi iść z Maryją

2020-11-29 00:00

Łukasz Krzysztofka/Niedziela

O związkach kard. Stefana Wyszyńskiego z Jasną Górą mówił w homilii w archikatedrze św. Jana Chrzciciela paulin o. prof. Janusz Zbudniewek. Jak każdego 28. dnia miesiąca warszawiacy modlili się o błogosławione owoce beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.

Więcej ...
Przejdź teraz
REKLAMA: Artykuł wyświetli się za 15 sekund

Reklama

#NiezbednikAdwentowy

NIE PRZEGAP

#NiezbednikAdwentowy

Najpopularniejsze

Dziesięciolatka w finale Eurowizji

Kultura

Dziesięciolatka w finale Eurowizji

50-rocznica zamachu na Papieża Pawła VI

Kościół

50-rocznica zamachu na Papieża Pawła VI

Symbole i zwyczaje Adwentu

Adwent

Symbole i zwyczaje Adwentu

Komisja Nauki Wiary KEP: praktyka duchowa „przebaczenia...

Komisja Nauki Wiary KEP: praktyka duchowa „przebaczenia...

„Ręce precz od Jana Pawła II”. Ważne słowa kard....

Kościół

„Ręce precz od Jana Pawła II”. Ważne słowa kard....

Rządowy projekt: do 5 osób w domach podczas świąt...

Zdrowie

Rządowy projekt: do 5 osób w domach podczas świąt...

Jestem najszczęśliwszym człowiekiem! - o. Jerzy...

Kościół

Jestem najszczęśliwszym człowiekiem! - o. Jerzy...

Oświadczenie dotyczące działalności ks. Daniela Galusa...

Niedziela Częstochowska

Oświadczenie dotyczące działalności ks. Daniela Galusa...

Niedzielski: W tym tygodniu decyzja, czy badania...

Wiadomości

Niedzielski: W tym tygodniu decyzja, czy badania...